Propositie

Het aanbod van het VCAG bestaat uit de volgende diensten: Klik hier voor meer informatie

Proces

Het VCAG voegt haar waarde toe door kennisinstellingen en gamebedrijven te verbinden rond concrete ontwikkeltrajecten:

Visie & Principes

Om een duurzaam ecosysteem op te bouwen rond applied gaming, zal een platform moeten worden opgebouwd, met een samenhangende set van proposities, en een duurzaam waardenetwerk. Een value centre biedt een aanvullende set proposities ten opzichte van het huidige landschap. Met name gericht op het stimuleren van een versnelde marktwerking met Applied Games. Dit doen we door ons te richten op ‘Validatie’, ‘Vraagarticulatie’ en op het opdoen van kennis op het gebied van ‘Design for Transfer of Gaming’

Uitgangspunt is concrete vraag/behoefte vanuit relevante doelgroepen. Value Center faciliteert maar is niet de eigenaar van ideeën of processen:

 • Gelijkwaardige co-creatie
 • Wederkerig leren
 • Open access waar mogelijk:
  van bezit naar toegang Katalysator, chemie tussen partijen.
 • Rustig en versnellend
 • Governance:
  iedereen is eigenaar van eigen kans
 • Kwaliteit naar next level:
  lerend vermogen, feed back loops

Partners

De initiatiefnemers voor het VCAG zijn TNO, DGG en HKU. Het VCAG is echter een platform voor en door de Nederlandse kennisinstellingen, industrie en gebruikers van Applied Games. Sluit u zich aan als partner?

 

TNO is een onafhankelijke innovatieorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. TNO ziet in Applied Games een aantrekkelijk middel om met haar kennis mensen te bereiken. Tevens heeft TNO veel kennis over gaming in huis, die ze graag via het Value Centre aanbiedt.

De missie van Dutch Game Garden is het creëren van werkgelegenheid en welvaart door de Nederlandse gamesindustrie aan te jagen. Met onze faciliteiten en diensten zorgen wij dat er meer gamebedrijven komen, dat ze gezond groeien en dat ze steeds betere games ontwikkelen.

Enkele van de meest getalenteerde studios van Nederland noemen Dutch Game Garden hun thuis. Deze verzamelde creativiteit maakt ons een toplocatie voor game development in Nederland.

logo-HKU

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) wil bijdragen aan de ontwikkeling van de gameindustrie in Nederland en Europa in haar volle breedte door adequaat voorbereide afgestudeerden af te leveren en door innovatieve projecten te doen op het gebied van applied game en play design. Daarnaast wil HKU bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van Transfer of Gaming: small/big game design, game fidelity en game validatie.

contact

 Voor meer informatie, of voor het aanmelden van uw organisatie als partner van het VCAG kunt u contact opnemen met Christiaan van den Berg: +31 88 866 70 81, of via mail(@)vcag.nl

Back to Top