10 Gouden Regels voor het Applied Game Design Proces

Check

#1: Houd voldoende rekening met verwachtingen

Gamification cases hebben laten zien dat games in staat zijn mensen te motiveren en aan te zetten tot spel. etc. Echter, games hebben ook hun beperkingen, bijv. het soort doelen waarvoor ze geschikt zijn, het soort publiek, en ook beperkingen in de speelduur. Wees hier van bewust.

De cliënt moet op de hoogte zijn van het ontwerpproces van applied games, en ontwerpers moeten op hun beurt de context voor de applied game eigen maken.

Bij applied game design zijn veelal diverse expertises en disciplines betrokken. Zorg voor duidelijke communicatie en pas op voor jargon. Het is belangrijk dat iedere partij zijn eigen rol duidelijk heeft en verantwoordelijkheden bewaakt.

Vergeet als laatste niet: het ontwerpen van een goed applied game kost geld en tijd.

#2: Definieer een concreet hoofddoel voor de game

Wees bewust dat games niet elk doel kunnen verwezenlijken (zie #1). Zo zijn games erg bruikbaar voor het aanleren van nieuwe kennis, maar het aanleren van vaardigheden is al iets moeilijker en het veranderen van gedrag of attitude is al een grote uitdaging. Daarnaast zijn games eerder geschikt om resultaat op de korte termijn te behalen dan op de lange termijn.

Het is belangrijk realistisch te blijven bij het definiëren van een doel. Vraag jezelf af: “Wanneer is de game een succes? En hoe weet/meet ik dit?”. Houd het simpel, ga voor één duidelijk haalbaar hoofddoel.

Zorg ook dat het hoofddoel bekend is bij iedere betrokkene bij het project.

Wanneer een game een duidelijk doel heeft kan een ontwerper hier bij het ontwerpen rekening mee houden. Het is belangrijk om voor, gedurende en na het ontwerpproces/ontwikkeltraject te blijven testen of het beoogde doel / effect van de game behaald wordt.

#3: Doe voldoende vooronderzoek

Met applied games worden vaak ontworpen met het doel iets te veranderen of te verbeteren. Helaas wordt vaak vergeten de uitgangssituatie eerst te meten. Dit maakt het moeilijk om achteraf het effect van de game vast te stellen. Zorg er dus voor dat de uitgangssituatie eerst wordt gemeten.

Check daarnaast ook welke games of andere oplossingen voor het beoogde doel er al bestaan en waarom deze wel al dan niet werken.

#4: Maak gebruik van co-creatie

Games worden over het algemeen ontwikkeld in korte iteraties. Het is belangrijk dat verschillende partijen betrokken zijn bij alle iteraties tijdens het ontwerpproces: opdrachtgevers, experts, doelgroep, etc. Dergelijke betrokkenheid kan de kwaliteit van (het effect van) de game significant verbeteren omdat op die manier tijdens de iteraties makkelijk verbeterpunten kunnen worden gevonden.

#5: Gebruik een klankbord

Een klankbord bestaande uit experts en belanghebbenden is niet alleen belangrijk om het ontwerpproces op vastgestelde momenten tijdens het ontwerpproces te evalueren, maar ook kan bijdragen aan bijvoorbeeld de disseminatie van de game, het voorzien van extra expertise, hulp bij integratie van de game in de context, opbouw van netwerk en opschaling.

#6: Verwar het in-game doel niet met het doel van de game

Een valkuil bij het verzinnen van een leuke game is dat het doel van de game een doel in de game wordt. Een voorbeeld zou zijn dat de doel van de game ‘vermenigvuldigen leren’ is en dat de speler letterlijk in de game sommetjes moet maken.

Verwar daarnaast niet het doel in de game (bijv. de prinses redden) met het doel van de game (revalidatie).

#7: Geef voldoende aandacht aan de integratie van de game in de context (small game & big game)

Elke applied game kent letterlijk een toepassing in een context, zoals bijv. in een therapie in het ziekenhuis of in een lesreeks in een klaslokaal. Zowel de game zelf (

Houd er rekening mee dat een applied game naast de directe spelers, zoals de patiënt of de leerling, ook vaak andere gebruikers heeft, zoals een arts of een docent.

Het kan voorkomen dat er iets in de organisatie moet veranderen om de game te integreren. Het is daarom belangrijk dat de organisatie bereidwillig is de game te integreren in de praktijk en dat het hierbij voldoende ondersteuning krijgt. Creëer draagvlak. Houd ook rekening met zaken zoals onderhoud, opschaling en eventueel vervolggame.

#8: Playtest elke iteratie

Zorg dat het resultaat van elke iteratie wordt getest. Veel aandacht gaat hierbij vaak vooral naar zaken die gaan over of de game goed gebouwd wordt (verificatie): de game mechanics, het uiterlijk van de game (beeld geluid), bugs, level design, etc. Even belangrijk is het testen van het effect van de game, zodat je tijdig weet óf je überhaupt wel de juiste game aan het bouwen bent (validatie).

Omdat het ontwikkelen van games al snel een tijdrovende klus kan zijn, is het belangrijk om veel playtests te houden met tussentijdse artefacten: paper prototypes.

#9: Ontwerp een onderhoudende game

Veel aandacht tijdens het ontwerpen van applied games gaat naar het behalen van de leerdoelen van de game. Vergeet niet dat games door middel van entertainment de intrinsieke motivatie van de spelers stimuleren. Zorg dat het ontwerp aansluit bij de spel wensen van de doelgroep.

#10: Doe altijd een eindmeting

Niet altijd wordt het effect van een applied game gemeten na integratie in de beoogde context. Hierdoor blijft het effect onduidelijk. Zorg er dus voor dat er een eindmeting plaatsvindt en dat deze wordt vergeleken met de beginmeting.

Check

Posted on November 17, 2015 in Uncategorized

Back to Top