Steun voor de creatieve industrie

Post Image

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer:

“Creativiteit is essentieel om een welvarende, duurzame en innovatieve samenleving te realiseren”

De creatieve industrie verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Daarom ondersteunen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister van Economische Zaken de creatieve industrie. Dit doen ze met verschillende maatregelen, onder andere vanuit het cultuurbeleid, het topsectorenbeleid en het generieke bedrijvenbeleid. Ze doen dit samen met onder meer het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de andere overheden.

In deze brief, die beschrijft hoe het kabinet de creatieve industrie verder wilt versterken, geven zij een kabinetsreactie op het gezamenlijke advies ‘De waarde van creativiteit’ van de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Ze schetsen daarnaast de ontwikkelingen die de creatieve sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en beschrijven hoe zij samen met ondernemers, instellingen en andere overheden de creatieve industrie verder willen versterken. Roparun’s KonneKt en Active Cue’s Tovertafel zijn onder veel anderen voorbeelden gepresenteerd als een ideale staat van de creatieve industrie.

Bron