Playful Design Canvas

Eén van de Tools die het VCAG te bieden heeft, is het Playful Design Canvas. Het canvas helpt om de juiste afwegingen te maken aan het begin van het ontwikkeltraject dat tot een Applied Game moet gaan leiden. Het is ontwikkeld door de HKU.

Playful Design Canvas

Posted on July 11, 2014 in Uncategorized

Back to Top