Open Oproep Applied Games

Open Oproep Applied Games van Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds roept game-ontwikkelaars op om projectvoorstellen in te dienen gericht op de ontwikkeling van applied games.

Het Stimuleringsfonds ziet dat de vraag naar game-oplossingen voor maatschappelijke opgaves toeneemt: “games hebben als geen ander medium de potentie om mensen op een speelse manier te motiveren, te trainen of iets te leren. Het ontwikkelen van applied games vraagt om ervaring, specifieke kennis en een open houding van alle betrokken partijen. Op dit vlak wil het Stimuleringsfonds een impuls geven.” Voorstellen kunnen tot en met 2 december 2015 worden ingediend.

Het Stimuleringsfonds benadrukt dat de oproep openstaat voor alle vormen van gameplay: “Het doel van de game kan variëren van educatie tot zorg en van training tot bewustwording. Er kunnen voorstellen worden ingediend voor elke fase van ontwikkeling: van prototyping en productie tot testen en validatie. Voorwaarden zijn dat er een duidelijk maatschappelijk belang wordt gediend en dat er op het moment van indienen sprake is van een inhoudelijke samenwerking (of toezegging daarop) tussen een gameontwikkelaar en één of meerdere maatschappelijke partijen.”

Aan de Open Oproep is een eenjarig kennisuitwisselingsprogramma verbonden. Geselecteerde partijen presenteren tussentijds hun vorderingen aan elkaar en aan het fonds. Daarnaast worden twee op maat gesneden excursies georganiseerd. Ter afsluiting van het traject wordt medio februari 2017 een netwerk- en publieksbijeenkomst georganiseerd waar de partijen hun project en de voorlopige resultaten presenteren.

Meer informatie over de oproep op de website van het Stimuleringsfonds.