AGENDA

augustus, 2018

Sort Options

Geen evenementen

Over Growing Games

Growing Games is een meerjarig stimuleringsprogramma (2013-1 juli 2016) om de duurzame groei van de Nederlandse applied game-sector te bevorderen, en is een initiatief van Dutch Game Garden, iMMovator, Dutch Games Association en Economic Board Utrecht. Het programma is nu beëindigd. Een aantal activiteiten ter stimulering en promotie van applied games is per juli 2016 gecontinueerd door Dutch Game Garden en de Dutch Games Association. Hieronder de achtergronden en doelen van het oorspronkelijke programma.

Wereldwijde groei van applied games

De applied gamessector heeft een enorme groeipotentie. In 2010 bedroeg het wereldwijde volume van applied games games 1,5 miljard euro. In 2014 was dat al gegroeid naar 4,5 miljard en de verwachting is dat het in 2018 om ruim 11,7 miljard euro gaat (bron: “Serious Gaming: State of Play, Challenges and Market Prospects” door marktonderzoeksbureau IDATE Research, december 2014). Wij willen dat de Nederlandse applied gamebedrijven bovengemiddeld van deze verwachte groei profiteren. Growing Games zet daarom een aantal activiteiten uit waardoor er

 • meer en grotere bedrijven ontstaan, die zorgen voor substantieel extra werkgelegenheid;
 • betere toegang komt van Nederlandse gamestudio’s tot de internationale markt;
 • een sterker en innovatiever ecosysteem in de gamesindustrie ontstaat.

 Crossover-markten en opschalen

Om dit te bereiken, werken meer dan 25 partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen om de gamessector bij deze ambities maximaal te ondersteunen. Het programma sluit waar mogelijk aan bij bestaande programma’s en initiatieven die de deelnemende partners uitvoeren. Door deze activiteiten te bundelen en gericht in te zetten ontstaat meerwaarde voor de applied gamessector.
Het programma kent twee sporen:

A) vergroten van de markt voor games in de crossover-gebieden Zorg, Educatie en Veiligheid

B) realiseren van groei van de sector door zogenaamde opschalingsactiviteiten (o.a. scholing, huisvesting, toegang tot investeringskapitaal, nieuwe businessmodellen)

Milestones

 • Games for Health Europe-conferentie in Utrecht met eigen Growing Games-sidetrack, 2-3 november 2014
 • Cross Media Cafe Televisie en Games, 27 oktober 2015
 • Eerste resultaten Game Monitor 2015, 1 oktober 2015
 • Revalidate! pitch competitie (winnars Motek Medical i.s.m. Virtual Play), 22 mei, 2015
 • Teaching & Training showcase competitie (winnaar Fourcelabs), 26 maart 2015
 • Organisatie en uitreiking Zorg & ICT Startup Innovation Award, 18 maart 2015
 • Opening Dutch Game Garden Breda, 3 maart 2015
 • E-health Manifest overhandiging aan Tweede Kamerfractie D’66, 2 maart 2015
 • Uitreiking serious game-winnaar 2014 tijdens Dutch Game Awards, 25 november 2014
 • Cure & Care showcase competitie (winnaar st. Moodbot), 27 oktober 2014
 • Games for Health Europe-conferentie in Utrecht met eigen Growing Games-sidetrack, 27-28 oktober 2014
 • Gaming Cafe met The Hague Security Delta, 3 juli 2014
 • Opening Center for Applied Games in Amsterdam door Minister Kamp, 7 april 2014
 • Opening Dutch Game Garden Hilversum, 17 maart 2014
 • Kick-off Value Centre Applied Games (VCAG) van TNO/HKU/DGG op 6 maart 2014 (http://www.vcag.nl/)
 • Diverse masterclasses over financiering, waardecreatie, inkoopprocessen in de zorg, innovatie, formatontwikkeling en meer
 • Individuele doorgeleiding gamebedrijven aan (mogelijke) opdrachtgevers
 • Diverse presentaties en rondleidingen aan binnenlandse en buitenlandse delegaties