Achtergrond

Talentontwikkeling

Achtergrond

Uit het Digitale Media onderzoek van de AIM, het ledennetwerk van de Dutch Games Association en de Gamesmonitor 2012 komt naar voren dat met name financiering, huisvesting en netwerkvorming belangrijke randvoorwaarden zijn om het ondernemersklimaat in Nederland voor gamebedrijven te verbeteren . Sinds 2007 vervult de stichting Dutch Game Garden (DGG) een belangrijke rol op dit gebied. Concreet gebeurt dit door het ondersteunen van bedrijven op o.a. het gebied van ondernemerschap, financiering, innovatie, netwerkvorming en het bieden van betaalbare en flexibele huisvesting.

De belangrijkste ingrediënten van dit beproefd concept van Dutch Game Garden zijn:

  1. DGG Events: het organiseren en faciliteren van uiteenlopende events gericht op o.a. portfolio ontwikkeling, zichtbaarheid. innovatie, matchmaking en netwerkvorming;
  2. DGG Support: het ondersteunen van (startende) gamebedrijven middels (peer based) incubation, life long learning en toegang tot (groei)kapitaal;
  3. DGG Business Centers: het realiseren van flexibele, betaalbare, clusterhuisvesting voor gamesindustrie.
    Doelstelling is om het DGG-concept binnen de looptijd van Growing Games, naast Utrecht en Amsterdam, uit te rollen naar andere delen van Nederland. Hiermee is een start gemaakt met de opening van DGG035 in 2014. Door het opzetten van een DGG in Hilversum wordt de lokale game-industrie verder verbonden en versterkt.

Om een sterk netwerk van gameclusters binnen Nederland op te zetten is in maart 2015 een DGG in Breda geopend in nauwe samenwerking met de NHTV.

Door het creëren van een landelijke aanwezigheid wordt onnodige concurrentie op o.a. het gebied van evenementen, (inter)nationale acquisitie en Europese profilering voorkomen worden. Door de drie locaties (en mogelijk meer) te laten fungeren als nationale en regionale ontmoetingsplaatsen, wordt het Nederlandse concurrentievermogen substantieel verbeterd.

Voor uitbreiding en/of verdere samenwerking zijn op dit moment serieuze verkennende gesprekken met Amsterdam, Provincie Gelderland en Leeuwarden gaande.