Achtergrond

Teaching & Training

Achtergrond

De aanwezigheid van voldoende goed opgeleid personeel is mede bepalend voor de economische kracht van een regio. De optimale inzet van dit ‘human capital’ is voor zowel het initieel en post-initieel onderwijsveld als voor het bedrijfsleven essentieel. Er zijn drie belangrijke trends op dit gebied:

  • Nederland kampt met een fors lerarentekort, dat door de vergrijzing alleen maar groter zal worden. Dit vraagt om een efficiëntere manier van onderwijs geven, waarin zelfleren steeds belangrijker wordt.
  • Onderzoek laat zien dat veel werkgevers hun personeel onvoldoende trainen. Het aanbod sluit veelal niet aan op de praktijk (nabootsen van complexe en veranderende werksituaties) en er wordt te weinig rendement uit trainingen gehaald. Daardoor zijn de kosten te hoog. Met de inzet van onder andere simulatiegames worden trainingen realistischer, effectiever en vooral ook als motiverend en leuk ervaren.
  • De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van media en ICT eisen continu de aandacht op, omdat ze van invloed zijn op de competenties en vaardigheden waar mensen over moeten beschikken om hun werk goed te kunnen doen. Binnen Growing Games wordt er gericht gewerkt aan een game om de generiek vaardigheden van wetenschap en techniek te stimuleren binnen het primaire onderwijs.

Door middel van masterclasses, ronde tafel gesprekken met het onderwijsveld en het daadwerkelijk door ontwikkelen van een game stimuleert Growing Games de inzet van toegepaste (applied) games, game-elementen en speltechnieken (gamification) om zo de sleutel zijn tot het verbeteren van human capital.