Uitgangspunten van Health Deals

Post Image

De Rijksoverheid heeft een aantal tips voor bedrijven die met de Health sector willen werken gepubliceerd. Deze tips zijn met name bruikbaar voor innovatieve gezondheid projecten of applied games. Bij het werken met de health-sector is het vooral belangrijk om vernieuwend te zijn, zichtbaar effectief te zijn, en de wetenschappelijk meerwaarde aan te kunnen tonen.

Voor applied games zijn veel van de uitgangspunten vanzelfsprekend. Vernieuwend initiatieven die focus hebben op de patiënt, een helder beschrijving van de problemen en hoe het initiatief een oplossing creëert, en het verbeteren van de kwaliteit van leven zijn allemaal punten die applied games makers kunnen benadrukken als ze voor een health deal aanmelden – dit doen ze vaak intrinsiek. Punten zoals bestaand toepassingen kunnen vervangen en wetenschappelijk meerwaarde hebben meer aandacht nodig om een goed afgeronde aanmeldingen in elkaar te stellen.

Bij aanmeldingen voor een health deal hanteert de Rijksoverheid de volgende uitgangspunten:

  • Meerdere partijen dienen het initiatief gezamenlijk in en voeren deze uit. Minimaal één private partij neemt hieraan deel;
  • Het initiatief betreft een vraaggestuurde vernieuwing in de zorg. In ieder geval betrek je patiënten en gebruikers nadrukkelijk;

Verder moet uw initiatief:

  • zich richten op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn. Voorbeelden zijn het leveren van gezondheidswinst, het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, het vergroten van de efficiëntie in de keten of het bijdragen aan de beheersing van zorgkosten. Dit kunnen technologische ontwikkelingen zijn, sociale innovaties of andere zorginnovaties;
  • zich bij voorkeur richten op zorginnovaties die moeilijk tot toepassing komen in de opschalings- en verbredingsfase. Het initiatief moet bestaande toepassingen en/of behandelingen vervangen, er is op kleinere schaal reeds ervaring opgedaan en er is een businesscase aanwezig;
  • helder beschrijven wat de problemen, belemmeringen en oplossingen zijn. Je vermeld de bijdrage per partij en de rol van de overheid bij het wegnemen van de ervaren knelpunten. Daarnaast omschrijf je welke organisatorische en sociale veranderingen nodig zijn voor de toepassing;
  • de (wetenschappelijke) meerwaarde aantonen van de nieuwe toepassing voor de patiënt, voor de kwaliteit van de behandeling en de beheersing van de zorgkosten;
  • een inspirerende werking hebben naar andere initiatieven, de oplossingen zijn voor meerdere ontwikkelingen in de zorg; en relevant, breed toegankelijk en toepasbaar zijn.

Een health deal aanmelden

Aanmelden voor een health deal is het hele jaar mogelijk. Wil je verkennen of het zinvol kan zijn om jouw initiatief voor een health deal aan te melden? Neem dan telefonisch contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op telefoonnummer 088-0424242. U komt in een keuzemenu terecht, kies 6 en daarna 2. Geef hierna aan dat het om een health deal gaat.
Je kunt jouw belangstelling of vraag ook aangeven via ons contactformulier. Vermeld ook dan dat het om een health deal gaat. Een medewerker van Klantcontact neemt dan binnen 2 werkdagen contact met jouw op.

Is de uitkomst van het eerste gesprek positief? Dan krijg je van ons een formulier om jouw initiatief aan te melden, met bijbehorende toelichting. Binnen 6 weken krijg je antwoord. Je hoort dan of je een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

source: http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research-development/health-deals/uitgangspunten